Slideshow
Welcome! This website was created on 16 Dec 2006 and last updated on 20 May 2019. The family trees on this site contain 5025 relatives and 210 photos. If you have any questions or comments you may send a message to the Administrator of this site.

Security

Family Members
Family Member Sign-In
-or-
Request Invitation

About Atiu-Nui-Maruarua, Atiu Genealogy.
TE AKAPAPA-ANGA O NGA KOPU ARIKI O ATIU, NGATI 
PARUARANGI, NGATI TEAKATAUIRA, NGATI NURAU, E TE 
ITI TANGATA KATOATOA.

Te Ititakamua (totou)a Uia: Atiu e.... Ka tae mai 
te Anaunau a te Tumu-o-Avaiki mei Avaiki mai. E 
vaka to ratou kare e ama. Kua vaii ia to ratou kopapa mei runga 
mai i to ratou upoko e tae ua atu ki raro i nga 
vavia. Mei te ii a Amatarau ki te maroro tu a Iro, 
Mei te maroro tu a Iro aere uatu aere uatu. No 
reira e Atiu to kotou atua katoatoa ka uriia atu te 
reira ki roto i te ii pokiore e ka tauna ia atu 
ki te ai.

Ka oki ana au ki te ngari o toku nei Vaka ko 
Tekutikuti-Rau-Matangi, Mei Avaikinui mai ki nga
Enuakura, i marama ei au, I orooro ana aku tupuna i 
te pa maunga i Maupiti, Ka eke mai ratou ki te 
pitopito o taku enua ko Enuamanu, Kua noo taku 
vaerua ki taku enua tupuna, kia maaraara au ko 
Avaiki nui, ko Avaiki runga, Avaiki Pamamao. Na 
Papa raua ko Tumu te Nekeneke, i tu mai ei au ki te 
ao nei, Ko Rongo Mauri tetai o tatou tupuna i tu 
tangata ei tatou, Atiumua, Atiumuri, Atiuuri, 
Atiutea, e Toketoke rai au no Enuamanu.

REI..A..E IVA, REI..A..E TANE ...REIIA E TE PATIKI 
E. Kia ui mai a Atiu nui maruarua e e avare atu 
kotou e. Kua ta'aki aitu te vaka i tai e. E mareka 
mai a Tumu puka ia kotou e, nina ia ra e Tamatoa 
e Ngereapanui ko Teakatauira oki tena.

KIA ORA ANA RANUINUI... Welcome to Atiu-nui-
maruarua Website, my name is Teariki Kura and I am 
the Owner and Administrator of this website. I have 
dedicated this website to the memory of my father 
"Pakura" who have without any doubt left a big 
impact on us in compliments to his work of writing 
his own genealogy and those who are closely related 
to him.. and as well as to the three chiefs and 
the various tribes of Atiu. Below is the beginning 
and the populating of our little island Atiu. 
During my fathers lifetime we have seen his work, 
such as story telling, teaching cultural values to
many Atiuan groups, composing some of the many 
beautiful songs of past events that we enjoy today.

It all started here the creation of Atiu. Te 
akamata anga o te enua e te tangata.

Mariri Toa, Mariri Manu, Mariri Ariki is the same 
person, but of different titles he has acquired 
when he discovered Enuamanu (Atiu) having located 
Atiu from Takutea where he and his family lived 
for so many days maybe months before they realised 
that there is a bigger island to the south of 
Takutea. He came to Atiu on the vaka called Te-
Kuti-kuti-Rau-Matangi (meaning; The Sharp Edged 
Leaf in the wind). This is how Atiu was populated.

KO TE RANGI E EVA TONA... KO TE ENUA E EVA TONA... 
KOTE MOANA E EVA TONA...
Kote au kii katoa o te Rangi, te Enua e te Moana e 
eva anake to ratou. (Kote vaerua) Ko Tangaroa 
metuakore .. (ko te eva pu metua) ... Ko te Maketu-
enua o Avaiki... (kua enua te enua) ..

KO TUMU, ... KO TUMUNUI, ... KO TUMU-RAI, ... KO 
TUMUTINA, ... KO TUMUUTI, ... KO TUMU-TIKEI, ... 
KUA TIKEI MAI KI TE AO. Ko te Pakarienua o avaiki, 
.. Ko te anaunau enua o avaiki,(ko te uriia).. Ko
Ko te tangata i pou i te vai i i te vai i Turakao.

          Kua "POUIA UKI"

KO TE KATOA-ENUA O AVAIKI, ... TE TUMU-ENUA O 
AVAIKI, ... TE II MA-OVEOVE ENUA O AVAIKI, ... TE 
POU-ENUA O AVAIKI, ... TE PONUI ENUA O AVAIKI, TE 
PARARA ENUA O AVAIKI, ... TE PO RAI-ENUA O 
AVAIKI, ... TE TIRAA-ENUA O AVAIKI, ...TE PO TEA O 
AVAIKI, ... (kua pouia uki ireira). TE TORARA-
ENUA O AVAIKI, ... TE KAU TOTORO E VARU, ... .KO TE 
TUMU ARO, ... (kua aro mai ki te ao). KO TUMU 
TE OIOI, ...(kua oioi mai ki te ao). KO TUMU TE 
NEKENEKE, ... (kua nekeneke mai kite ao). Noo kia 
Papa (tana vaine) kua tangata i reira te tangata. 

	Kua "POUIA UKI"
		 
I have created this website to ensure that our 
unique identity, language, culture and sense of 
belonging are firmly conveyed to our children and 
to many future generations to come. Feel free to 
view this and link yourself into one of the many 
ancestors I have mentioned, and don't get me wrong 
I am only following details and information 
written by my father (Pakura) in which I have 
managed to connect me to "Pokerekere" that started in 
Avaiki Nui and Avaiki Runga. (meaning the last or 
forgotten frontier or settlement)

When I started on this website in 2006, I simply 
created it for my family only, but over the last 
few years, I have received emails from Atiuan 
asking if I could help them trace their ancestors, 
as 
they do not have any records of their akapapa. This 
is how the website "Atiu-nui-maruarua.Atiu 
Genealogy" was born.

WARNING: The information contained on this website, 
are the property of the Webmaster Adrian Te Ariki
Kura and to those who are closely related to him, 
to whom he has given permission to view the site. 
It is a criminal offense to copy or produce this 
information without the prior authority of the 
Webmaster. Due to the security aspects of who should or shouldn't change, add information to 
this website I have now made the limitation on accessing the website, until further notice. 
However, anyone 
interested in accessing this website must go to 
Homepage and click Request Invitation and follow instructions. You have been warned.
LOADING! Please wait ...
LOADING! Please wait ...

Getting Around
There are several ways to browse the family tree. The Tree View graphically shows the relationship of selected person to their kin. The Family View shows the person you have selected in the center, with his/her photo on the left and notes on the right. Above are the father and mother and below are the children. The Ancestor Chart shows the person you have selected in the left, with the photograph above and children below. On the right are the parents, grandparents and great-grandparents. The Descendant Chart shows the person you have selected in the left, with the photograph and parents below. On the right are the children, grandchildren and great-grandchildren.

Do you know who your second cousins are? Try the Kinship Relationships Tool. Your site can generate various Reports for each name in your family tree. You can select a name from the list on the top-right menu bar.

In addition to the charts and reports you have Photo Albums, the Events list and the Relationships tool. Family photographs are organized in the Photo Index. Each Album's photographs are accompanied by a caption. To enlarge a photograph just click on it. Keep up with the family birthdays and anniversaries in the Events list. Birthdays and Anniversaries of living persons are listed by month. Want to know how you are related to anybody ? Check out the Relationships tool.

Announcement!
LOADING! Please wait ...

LOADING! Please wait ...
LOADING! Please wait ...
LOADING! Please wait ... SiteMap  |  Visitors: 4274        | TribalPages Forum