Home Page Site Map Sources Guest Book Connections

Slideshow
Welcome! This website was created on 16 Jul 2021 and last updated on 01 Oct 2022. The family trees on this site contain 1213 relatives and 50 photos. If you have any questions or comments you may send a message to the Administrator of this site.
Security
Family Members
Sign In
-or-
Request Invitation

LOADING! Please wait ...
About Rody szlachty drohickiej z dzisiejszego powiatu siedleckiego, sokołowskiego i węgrowskiego.
Drzewo rodzinne linii Strussów (Strusów) osiadłych w parafii mokobodzkiej, oraz ich potomków i krewnych rozsianych po ościennych parafiach z uwzględnieniem rodów spokrewnionych i spowinowaconych z gałęzią od Baltazara Strussa w części historycznej ziemi drohickiej obejmującej dzisiejsze powiaty siedlecki, sokołowski i węgrowski oraz na szerszym Podlasiu. Obecnie nasze drzewo zawiera nazwiska 121 rodzin szlacheckich spokrewnionych i spowinowaconych z linią Baltazara, oraz 560 jego potomków - w linii prostej 195, bocznej 365 (dalsi krewni i powinowaci - 651 osób). Dane pochodzą z zasobów AGAD, a także z portali Projekt Podlasie i Polish Genealogy oraz przekazów rodzinnych

Znana jest rodzinna przypowieść o niemieckich korzeniach podlaskich Strussów-Strusów, nie ma to jednak - poza czynnikiem do głębszego badania genealogii - jakiegoś szczególnego znaczenia, a tym bardziej powodu do wątpliwej chluby wobec blisko sześćsetletniej przynależności kulturowo-społecznej do starej polskiej szlachty.

Sprawa herbu Strussów. W zbiorze Glogera figuruje dokument z sądu ziemskiego (XVI w.), w którym dla pewnego Strusa wymienia się herb "Podkowa y Krzyż". Inny  z 1608 r. o tytule "Deductio Nobilitatis Ostrowski Strus" również zawiera nazwę "Podkowa y Krzyż", z której poprzez owo proste blazonowanie należy wnioskować, że chodzi o Jastrzębca, jednego z najczęściej spotykanych herbów na Podlasiu, któremu najbliżej do określenia "podkowa y krzyż". Można zatem z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że Jastrzębiec jest pierwotnym herbem Strussów podlaskich.

Nawiązując do średniowiecznej przynależności rodu do rycerskiej braci: zaiste mieliśmy kilku krewnych po Baltazarze z wojowniczym zacięciem, jak choćby jego wnuk Walenty Maciej Struss (1797-1831), który pomarł z ran odniesionych w powstaniu listopadowym. Ponad 30 lat później inny Struss, Antoni (mój prapradziad), zwerbowany przez sąsiada ze swojej wsi, znanego powstańca Ludwika Dominika Benedyktowicza (przybrane imię Ludomir), uczestniczył w powstaniu styczniowym, ale po klęsce w bitwie pod Siemiatyczami powrócił do domu. Z kolei jeden z jego synów, Józef (1870-1906), dokończył żywota na warszawskim Pawiaku aresztowany za udział w wystąpieniach przeciwko carowi z 1905 r. W nieco nowszej historii mieliśmy braci Aleksandra i Emiliana Strusów (stryjeczni dziadkowie piszącego) związanych z AK i AK-NSZ Komenda Siedlce. Pierwszy zginął w 1945 r. podczas akcji odbicia koni i bydła zarekwirowanego przez wojsko ruskich bolszewików, drugiego polscy bolszewicy w 1947-ym wsadzili na kilka lat do mamra za powojenną współpracę z organizacją WiN.

Bogdan "Bodo" Strus
LOADING! Please wait ...

Getting Around
There are several ways to browse the family tree. The Tree View graphically shows the relationship of selected person to their kin. The Family View shows the person you have selected in the center, with his/her photo on the left and notes on the right. Above are the father and mother and below are the children. The Ancestor Chart shows the person you have selected in the left, with the photograph above and children below. On the right are the parents, grandparents and great-grandparents. The Descendant Chart shows the person you have selected in the left, with the photograph and parents below. On the right are the children, grandchildren and great-grandchildren.

Do you know who your second cousins are? Try the Kinship Relationships Tool. Your site can generate various Reports for each name in your family tree. You can select a name from the list on the top-right menu bar.

In addition to the charts and reports you have Photo Albums, the Events list and the Relationships tool. Family photographs are organized in the Photo Index. Each Album's photographs are accompanied by a caption. To enlarge a photograph just click on it. Keep up with the family birthdays and anniversaries in the Events list. Birthdays and Anniversaries of living persons are listed by month. Want to know how you are related to anybody ? Check out the Relationships tool.

LOADING! Please wait ...
SiteMap|Visitors: 111|TribalPages Forum