Home Page Site Map Sources Guest Book Connections

Slideshow
Welcome! This website was created on 16 Jul 2021 and last updated on 09 Dec 2021. The family trees on this site contain 524 relatives and 50 photos. If you have any questions or comments you may send a message to the Administrator of this site.
Security
Family Members
Sign In
-or-
Request Invitation

LOADING! Please wait ...
LOADING! Please wait ...
LOADING! Please wait ...
About Rody szlachty drohickiej z dzisiejszego powiatu siedleckiego, sokołowskiego i węgrowskiego.
Fuer deutschsprachige Gaeste:
Wenn Ihr Nachname Struss (Strus) ist, kontaktieren Sie mich bitte. Vielleicht sind wir entferte verwandt. Wenn Sie historische informationen ueber Ihre Familien z. B. aus Pommern haben, bitte teile dieses Wissen. Ich vermute, dass meine Familie im 14-15. Jahrhundert von Neumark durch Pommern (Deutschordensstaat) nach Polen kam. Bitte lass es mich im Gaestebuch wissen. Bitte melde dich: bodostrus56@gmail.com oder Telefon: 48601634252.

Zajmujemy się monografią linii Strussów (Strusów) osiadłych w parafii mokobodzkiej, oraz ich potomków rozsianych po ościennych parafiach  z uwzględnieniem rodów spokrewnionych i spowinowaconych z gałęzią od Baltazara Strussa w części  historycznej ziemi drohickiej obejmującej dzisiejsze powiaty siedlecki, sokołowski i węgrowski oraz na szerszym Podlasiu. Obecnie drzewo zawiera nazwiska (nie licząc oboczności) 97 rodzin szlacheckich spokrewnionych i spowinowaconych z linią Baltazara Strussa, oraz 181 jego potomków. Dane pochodzą z zasobów AGAD, a także z portalu Indeksy Projekt Podlasie oraz przekazów rodzinnych. 

W oparciu o rodzinne podanie przytoczone przez regionalnego badacza demografii Podlasia Edwarda Podniesińskiego prowadzimy badania w kwestii niemieckiego pochodzenia rodu. Chodzi o ewentualne związki średniowiecznych "Strusów" (nazwisko różnie zapisywane na przestrzeni dziejów) z polską linią Strussów, od wczesnośredniowiecznej Marchii Brandenburskiej, poprzez Nową Marchię (dziś woj. lubuskie oraz pd.-zach. część woj. zachodniopomorskiego) i tzw. Prusy Zakonne. Funkcjonowały na tych ziemiach rody rycerskie i szlacheckie z jednego pnia, zidentyfikowane pod nazwiskami Ztruz, Struz, Struss, Strus, bądź Straus (Strauss). Zasadniczo dzielili się na dwa odłamy: jeden z herbem 3 myśliwskie trąby na niebieskiej tarczy (wg niemieckiego Adelslexikon - leksykon szlachty - linia wymarła w XVIII w.), drugi ze srebrnym strusiem z podkową w dziobie na niebieskim tle. Również wedle tegoż leksykonu od 1790 r. notowano w Murowanej Goślinie (Ks. Poznańskie) "den polnischen Adel", p o l s k ą rodzinę szlachecką Straus z ww. herbem. Przykładem średniowiecznego przedstawiciela rodu jest rycerz Konrad Strus będący na usługach państwa krzyżackiego, a próbujący w 1419 r. odbić dla Zakonu z rąk Joannitow zamek w Santoku. Za to inny Strus, Filip, trzy dekady później działał w opozycyjnym do Krzyżaków Związku Pruskim. Jeszcze na przełomie XIX-XX w. w Olsztyńskiem (Królestwo Pruskie) żyły rodziny Strussów o niemieckim rodowodzie (np. w Wartenburgu - Barczewie, czy Osterode - Ostródzie). Przypatrując się historii migracji tego rodu jest wielce prawdopodobne, że jakiś Struss, być może przodek Wita (przypuszczalnego protoplasty rodu w ziemi drohickiej) lub on sam - osiadł swego czasu na graniczącym z państwem zakonnym Podlasiu. Stąd apel do ewentualnych gości niemiecko-języcznych na wstępie niniejszego wprowadzenia. 

Na obecny stan wiedzy trudno z całą pewnością ustalić herb właściwy dla rodu Strussów. Jedyny znany dotychczas dokument z 1608 r. wymienia nazwę "Podkowa y Krzyż", z której można wnioskować, że najprawdopodobniej chodzi o Jastrzębca; po Ślepowronie herb najbardziej rozpowszechniony na Podlasiu.  Wprawdzie w podobny sposób można by określić wizerunek Tępej Podkowy (niczym odwrócony Jastrzębiec), ale to godło nie ma tu racji bytu z uwagi na uwarunkowania historyczno-biograficzne. Jest jeszcze ewentualnie Pobóg z wizerunkiem podkowy z zaćwieczonym na jej górnej obłej krawędzi miniaturowym krzyżem kawalerskim. Tymczasem po wnikliwej analizie wspomnianego wyżej dokumentu może wynikać, że w taki właśnie sposób w tamtych okolicach pospolicie określano podówczas Bolestę, a użyta nazwa "Podkowa y Krzyż" była dla wszystkich zrozumiała, skoro szacowne gremium sędziów orzekające o szlachectwie nie domagało się sprecyzowania nazwy herbu. Można zatem p r z y j ą ć, że Jastrzębiec jest pierwotnym herbem Strussów podlaskich, co  - jeśli istnieją ku temu pewne przesłanki - w historiografii jest dopuszczalne, jak choćby w przypadku np. obowiązującej powszechnie daty koronacji Chrobrego, dla której rok 1025 został przez historyków jedynie p r z y j ę t y, o czym mało kto na co dzień wie. Natomiast w żadnym wypadku nie można się sugerować Korczakiem, który "psim swędem" został w XIX w. przypisany paru podlaskim Strusom przez moskalową heroldię na podstawie uznanych wówczas herbarzy, głównie Niesieckiego, ale pewnie też Okólskiego i Paprockiego, w których wymienia się ów herb dla rodziny Strusów (Strusiów), lecz tej z ruskiego etnicznie Podola. Dlatego jest wielce nieprawdopodobnym, ażeby jakiś Strus, sam z siebie bez ingerencji tzw. heroldii, nagle w 19-ym stuleciu "odkrył" Korczaka, podczas gdy z górą 200 lat wcześniej "jego protoplaści" ledwie potrafili nazwać własny herb z podkową i krzyżem. "Wylegitymowani"  to trzej potomkowie niejakiego Jana z (?), który w 1702 r. pojawił się w Strusach  zakupiwszy dobra od tamtejszej dziedziczki Marianny Strus tamże się osiedlając. Tak przynajmniej wynika z analizy zapisu w tzw. Księdze Szlacheckiej guberni lubelskiej i augustowskiej. Trzy kolejne zlustrowane wówczas rodziny zamieszkiwały w ziemi mielnickiej w pow. łosickim i wywodziły się od lubelskiego sędziego kapturowego Felicjana Feliksa Strusa (zamieszkałego i zmarłego w Niezabitowie woj. lubelskie), przy czym w ich przypadku Korczak został użyty właściwie, albowiem  Strusiowie (lub Strusowie - co na jedno wychodzi, bo w staropolskim "strus" to "struś") z pd. - wsch. regionów Rzeczypospolitej Obojga Narodów (Lubelskie, Polesie, Podole) wyszli pod koniec XV w. z Komorowa w ziemi zamojskiej na Lubelszczyźnie będąc jednej krwi z Korczakami Komorowskimi, pieczętując się później Korczakiem odmiana Struś (na tarczy trzy czerwone wręby na srebrnym polu - wg korczak.miraheze.org). Co ciekawe, w przypadku pokrewieństwa z rodami ze Starej i Nowej Marchii chcąc-nie chcąc mamy za patrona największego ptaka na świecie. Bo wszystkie określenia: struz, strus, struss, straus, wreszcie strauss oznaczają w zasadzie strusia. Przy czym "struss" w Mittelniederdeutsch oraz "struz" w Mittelhochdeutsch to także określenie człowieka kłótliwego, wojowniczego, czy wprost wojownika. Optowałbym za tym ostatnim znaczeniem własnego nazwiska. A zaiste mieliśmy kilku krewnych po Baltazarze z rycerskim czy wojowniczym zacięciem, jak choćby jego wnuk Walenty Maciej Struss (1797-1831), który pomarł z ran odniesionych w powstaniu listopadowym. Z górą 70 lat później inny Struss, Józef (1870-1906), brat mego pradziadka, dokończył żywota na warszawskim Pawiaku aresztowany za udział w powstaniu z 1905 r. W najnowszej historii mieliśmy braci Czesława i Emiliana Strusów (stryjeczni dziadkowie piszącego) związanych z AK i AK-NSZ Komenda Siedlce. Pierwszy zginął w 1945 r. podczas akcji odbicia koni i bydła zarekwirowanego przez ruskich bolszewików, drugiego polscy bolszewicy w 1947-ym wsadzili na kilka lat do mamra za powojenną współpracę z organizacją WiN.

Bogdan "Bodo" Strus
LOADING! Please wait ...

Getting Around
There are several ways to browse the family tree. The Tree View graphically shows the relationship of selected person to their kin. The Family View shows the person you have selected in the center, with his/her photo on the left and notes on the right. Above are the father and mother and below are the children. The Ancestor Chart shows the person you have selected in the left, with the photograph above and children below. On the right are the parents, grandparents and great-grandparents. The Descendant Chart shows the person you have selected in the left, with the photograph and parents below. On the right are the children, grandchildren and great-grandchildren.

Do you know who your second cousins are? Try the Kinship Relationships Tool. Your site can generate various Reports for each name in your family tree. You can select a name from the list on the top-right menu bar.

In addition to the charts and reports you have Photo Albums, the Events list and the Relationships tool. Family photographs are organized in the Photo Index. Each Album's photographs are accompanied by a caption. To enlarge a photograph just click on it. Keep up with the family birthdays and anniversaries in the Events list. Birthdays and Anniversaries of living persons are listed by month. Want to know how you are related to anybody ? Check out the Relationships tool.

LOADING! Please wait ...
SiteMap|Visitors: 13|TribalPages Forum