Home Page Site Map Sources Guest Book Connections

Welcome! This website was created on 05 Jun 2011 and last updated on 22 Nov 2019. The family trees on this site contain 2744 relatives and 239 photos. If you have any questions or comments you may send a message to the Administrator of this site.
Security
Family Members
Sign In
-or-
Request Invitation
About Fabers van Suid-Afrika - Faber family in South Africa
Welkom by die webwerf van die Faber familie van Suid-Afrika. Dit is die resultaat van jare se navorsing en bydraes van talle familie lede. Dankie ook vir jou belangstelling en ondersteuning. Let wel: Om te voldoen aan die 'Protection of Personal Information Act 2013' het net geregistreerde familie lede toegang tot alle inligting op hierdie webwerf.

JOHANN JURGEN FABER – DIE STAMVADER
 Op 4 Februarie 1762, arriveer Jan Jurien (ook bekend as Johann Jürgen) Faber, ‘n matroos in diens van die Vereenigde Oost-Indisch Geoctroijeerde Maatschappij (VOC), aan boord van die Huis te Boede aan die Kaap van Goeie Hoop. In Tulbagh op 14 Apr 1771 trou hy en Maria Magdalena Brits van de Kaap. Tussen 21 Apr 1771 en 14 April 1784 doop hulle sewe kinders. Hierdie stamboom fokus op die afstammelinge van hulle twee seuns, naamlik Cornelis Jacobus Faber en Michiel Gerhardus Balthasar Faber. Daar het ook ander Faber stamvaders in die 19de en 20ste eeu vanaf Duitsland en Holland na Suid-Afrika geimmigreer, maar die nageslag van JJ Faber is egter die oudste en grootste Faber familie in Suid-Afrika. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------- Welcome to the Faber family from South Africa's web site. This is the result of years of research and with contributions from many family members. Thank you for your input and support. Note: Only registered family members have access to all information, this is to ensure compliance with the Protection of Personal Information Act 2013.

JOHANN JURGEN FABER - THE PROGENITOR
 On 4 February 1762, Jan Jurien (also known as Johann Jürgen) Faber, a sailor in the service of the Vereenigde Oost-Indisch Geoctroijeerde Maatschappij (VOC), arrived with the ship Huis te Boede at the Cape of Good Hope. In Tulbagh, on 14 Apr 1771 he married Maria Magdalena Brits van de Kaap. They baptised seven children between 21 Apr 1771 and 14 April 1784. This family history focus on their two sons, Cornelis Jacobus Faber and Michiel Gerhardus Balthasar Faber. In the 19th and 20th century other Faber families immigrated to South Africa mainly from Germany and the Netherlands. However, the descendants of JJ Faber are considered the oldest and largest Faber family in South Africa.

LOADING! Please wait ...

SiteMap|Visitors: 2556|TribalPages Forum