Home Page Site Map Sources Guest Book Connections

Slideshow
Welcome! This website was created on 23 Jan 2002 and last updated on 26 Jun 2020. The family trees on this site contain 647 relatives and 619 photos. If you have any questions or comments you may send a message to the Administrator of this site.
Security
Enter Access Code to view private data:
Sign In

LOADING! Please wait ...
LOADING! Please wait ...
LOADING! Please wait ...
About Our Family
Please sign in to see more.
WELCOME TO THE LAPAR FAMILY TREE!  Here you will find descendants of Andrej Lapar (b. ca. 1800) and their families. In addition, you will find the ancestors of my three children Philip, Andre, and Adrianne and their families.  In fact, Adrianne inspired me to research our family background and preserve our family heritage for future generations.   According to oral tradition, the Lapar family originated in France, from where two brothers, who were craftsmen, came and settled in the area of present-day Slovakia. However, there is no concrete evidence to support this. The genealogy resources in France have yet to be researched.  The Lapar name is mentioned with eight other names of young Slovaks in the book `Zo Starych Banoviec,` written by historian and poet N. Kostin in 1933. This book is a history of the town of Banovce, located in present-day Slovakia during Turkish invasions around 1663.  In the preface the author states that all information, names, and places are historically factual and based on archives and official documents. So far, there is no documented connection between the 17th century Lapar from Banovce and our ancestor Andrej Lapar, also from the same town. We need to research any possible resources in Slovakia, particularly in Banovce, to document this connection.  There is also a small number of families in the U.S.A. with name Lapar, mainly in Wisconsin. My telephone conversation with one of them revealed that they came from the French Province of Canada and settled in Midwest.  I would like to thank everybody who helped me to gather information and photographs of our family, especially my brother-in-law Dr. Dezider Kollar, my uncle Jan Lapar from Kosice and my aunt Maria Lapar, who was the longest living Lapar and died at the age of 106.

VITAJTE V RODINE LAPÁROVCOV!
 Nájdete tu potomkov Andreja Lapára (nar. okolo r. 1800) a ich rodiny. Zároveñ tu nájdete predkov mojich troch detí: Filipa, Andreja a Adrianne a ich rodiny. Bola to vlastne Adrianne, ktorá ma inspirovala preskúmat vlastné rodinné zázemie a uchovat rodinné dedicstvo pre budúce pokolenia tohto rodu. Podla ústnej tradície rod. Lapárovcov pochádza z Francúzska, odkial prisli dvaja bratia - remeselníci a usadili sa na územi dnesného Slovenska. No zatial neexistuje o tom ziaden písomný doklad. Genealogické zdroje vo Francúzsku treba este len preskúmat. Priezvisko Lapár sa spomína, spolu s dalsími ôsmimi menami mladých Slovákov, v knihe historika a básnika N. Kostína (z r. 1933):`Zo starých Bánoviec`. Táto kniha opisuje historické udalosti odohrávajúce sa v meste Bánovce nad Bebravou (teraz Bánovce) v case tureckých nájazdov na územie dnesného Slovenska (okolo r. 1663). V úvode knihy autor uvádza, ze vsetky informácie, mená a miesta sú historicky dolozené archívnymi materiálmi. Zatiaľ vsak nebola dokumentarne potvrdena suvislost medzi banovskymi Laparovcami zo 17. storocia a nasim predkom Andrejom Laparom, pochadzajucim z toho isteho mesta. K tomu je potrebne preskumat vsetky dostupne zdroje na Slovensku, najma vsak v Banovciach. Aj v USA zije niekolko Laparovcov, hlavne v state Wisconsin. Z telefonickeho rozhovoru s jednym z nich som zistil, ze pochadzaju z francuzskej provincie v Kanade a usadilisa na Stredozapade.
 Na tomto mieste chcem podakovat vsetkym, ktori mi pomahali zhromazdovat informacie o clenoch tejto velkej rodiny, ako aj ich fotografie, predovsetkym svojmu svagrovi Dr. Deziderovi Kollarovi, strykovi Janovi Laparovi z Kosic a mojej tete Marii Laparovej, ktora bola najdlhsie zijuci Lapar a zomrela vo veku 106.

LOADING! Please wait ...

Getting Around
There are several ways to browse the family tree. The Tree View graphically shows the relationship of selected person to their kin. The Family View shows the person you have selected in the center, with his/her photo on the left and notes on the right. Above are the father and mother and below are the children. The Ancestor Chart shows the person you have selected in the left, with the photograph above and children below. On the right are the parents, grandparents and great-grandparents. The Descendant Chart shows the person you have selected in the left, with the photograph and parents below. On the right are the children, grandchildren and great-grandchildren.

Do you know who your second cousins are? Try the Kinship Relationships Tool. Your site can generate various Reports for each name in your family tree. You can select a name from the list on the top-right menu bar.

In addition to the charts and reports you have Photo Albums, the Events list and the Relationships tool. Family photographs are organized in the Photo Index. Each Album's photographs are accompanied by a caption. To enlarge a photograph just click on it. Keep up with the family birthdays and anniversaries in the Events list. Birthdays and Anniversaries of living persons are listed by month. Want to know how you are related to anybody ? Check out the Relationships tool.

SiteMap|Visitors: 466|TribalPages Forum