Home Page Site Map Sources Guest Book Connections

Slideshow
Welcome! This website was created on 21 May 2005 and last updated on 12 Apr 2024. The family trees on this site contain 7111 relatives and 16 photos. If you have any questions or comments you may send a message to the Administrator of this site.
Security
Enter Access Code to view private data:
Sign In

LOADING! Please wait ...
LOADING! Please wait ...
LOADING! Please wait ...
About Søndenaa familien
Please sign in to see more.
Oversikten er bygget på data fra ulike kilder. Lislevand og Vikstøl slekten er fra boken "Fra Slekt til slekt 1550 - 1968" av Anna Helena Karlsen, Brekkaslekta er fra "Den gamle slekt på Næs" av Karl Harsten, slekta på Tromøy er delvis fra "Tromøyfolk gjennom tidene" av Gunnar Molden, og delvis fra en slektsoversikt jeg har fått fra Randi Friisø Olsen, mens Olsenslekta i Danmark er etter tidligere registreringer av Tore Frich Jobsen.
 Søndenaaslekta er bygget på undersøkelser min søster Eva har gjort, der deler av Tesdalslekta er tatt ut av Etnebøkene, og der hun har fått god hjelp av Brit Hansen.
 Oversikten over Bugge, Gyldenstierne og Vendelbo slekta som jeg har fått av Tonny Haugland, er utarbeidet av Dagfinn Terjesen.
 Slekta i Aust-Agder er forøvrig supplert fra registreringene til Rune og Thor Arne Landsverk og Odd Egil Lillebø i DIS Aust-Agder. Jeg har ellers fått god hjelp av slekt og venner, og av Mormonerbasen og andre oversikter som ligger på nettet.
 Etter å ha fått en DNA bekreftelse på oldefar Gunder Olai, har jeg funnet familie til ham og brødrene hans i USA, i tillegg til de på Legvold i Randaberg. Jeg har kontakt med Terry Legvold som er etterkommer etter Ole Legvold, bror til oldefar Gunder. I USA har jeg nå også funnet to halvsøstre til Severin, og etterkommere i fem ledd.
LOADING! Please wait ...
LOADING! Please wait ...
LOADING! Please wait ...

Getting Around
There are several ways to browse the family tree. The Tree View graphically shows the relationship of selected person to their kin. The Family View shows the person you have selected in the center, with his/her photo on the left and notes on the right. Above are the father and mother and below are the children. The Ancestor Chart shows the person you have selected in the left, with the photograph above and children below. On the right are the parents, grandparents and great-grandparents. The Descendant Chart shows the person you have selected in the left, with the photograph and parents below. On the right are the children, grandchildren and great-grandchildren.

Do you know who your second cousins are? Try the Kinship Relationships Tool. Your site can generate various Reports for each name in your family tree. You can select a name from the list on the top-right menu bar.

In addition to the charts and reports you have Photo Albums, the Events list and the Relationships tool. Family photographs are organized in the Photo Index. Each Album's photographs are accompanied by a caption. To enlarge a photograph just click on it. Keep up with the family birthdays and anniversaries in the Events list. Birthdays and Anniversaries of living persons are listed by month. Want to know how you are related to anybody ? Check out the Relationships tool.

SiteMap|Visitors: 2545|TribalPages Forum